Online Support

Wij kunnen u remote support verlenen.

Wanneer u onderstaande aanwijzingen opvolgt, kunnen wij op een veilige en beveiligde manier uw beeldscherm overnemen.
U kunt dan precies volgen wat wij doen. Wij kunnen dit alleen met uw toestemming en u kunt altijd de verbinding verbreken.

Klik hier waarmee u ons toestemming verleent uw beeldscherm over te nemen.